SKORZYSTAJ Z DOBRODZIEJSTW NATURY W OŚRODKU PRZYWODNYM NIERZYM

 

 
 

 
Położony niewiele ponad 10 kilometrów od granicy Gorzowa w otulinie Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, nad pięknym jeziorem - jest prawdziwą perłą regionu.  
Wyjątkowy mikroklimat tego miejsca, gęste, sosnowe lasy wokół jeziora, plaża i wspaniałe tereny spacerowe - wszystko to sprawia, że Nierzym jest nie tylko celem sobotnio - niedzielnych wypadów za miasto gorzowian, ale coraz częściej staje się także atrakcją dla turystów z odległych dzielnic Polski.  
Obiekt jest oczywiście przygotowany na przyjęcie wszystkich gości - dysponuje drewnianymi domkami typu '' Brda'' z pełnym wyposażeniem, a także dobrze przygotowanym polem biwakowym.  

 

 

 
Na miejscu czynne są punkty gastronomiczne, bez trudu można się też zaopatrzyć w prowiant na dłuższe piesze wycieczki po parku krajobrazowym.  
Uwaga! Na terenie Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego nietrudno znaleźć rośliny objęte ścisłą ochroną, takie jak bluszcz pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, widłak goździsty, storczyk szerokolistny, widłak jałowcowaty, rosiczka okrągłolistna.   
Pamiętamy, by w żaden sposób nie zmienić miejsca które zwiedzamy.  
Pełną satysfakcję znajdą w Nierzymiu także amatorzy relaksu na wodzie. Jest tu przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego i plażowego, obok zaś kąpielisko i pomost do plażowania.  


 
Nad bezpieczeństwem pływających czuwają ratownicy, można zatem tu także zdobyć kartę pływacką.  
A wędkarze? I oni znajdą w Nierzymiu pełne pole do popisu. Podobno takie karpie i liny jakie tu się trafiają (woda pierwszej klasy czystości), w wielu innych jeziorach - nawet województwa gorzowskiego! - należą już do zupełnej rzadkości.  
   
Jeśli zatem planujecie Państwo podróż trasą 22 - w kierunku Gorzowa, zachodniej granicy , albo jedziecie z powrotem - zatrzymajcie się choć by na chwilę w Nierzymiu.  

 
OBIEKT MOŻNA ZAREZERWOWAĆ NA WSZELKIE FESTYNY ZAKŁADOWE,  
MOŻNA TAKŻE WYNAJĄĆ DOMKU TYPU BRDA (3)  
 


 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  
Ośrodek Przywodny NIERZYM
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w  Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Słowiańskiej 10, NIP 599-000-34-24, adres e-mail: sekretariat@osir.gorzow.pl, tel. 957287610  
2) Kontakt z przedstawicielem administratora danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych to adres e-mail: kadry@osir.gorzow.pl, tel. 957287612.  
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:  
- art.6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania usługi,  
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
5) informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –nie dotyczy.  
Nadto informujemy, że :  
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czasookresu przez jaki należy przechowywać dokumenty  
2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi  
5) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).