Hala Sportowa "ALFA"  
ul. Słowiańska 1  
w Gorzowie Wlkp.  
tel. 957 287 617

 

 
 Komunikaty
Ceny wynajmu Hali Sportowej "ALFA"

Zgodnie z

Zarządzeniem nr 286/I/2016

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2016r.wynajem sali ćwiczeń wraz z szatnią, natryskami i sanitariami (po jednej stronie) 125,00 zł./1h

Poniedziałek 23-04-2018 - MARHEWA