Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie, powstał w 1975 roku, jest zakładem budżetowym, a w jego gestii leży zapewnienie mieszkańcom miasta możliwości aktywnnego wypoczynku i uprawiania sportu. Utrzymanie na odpowiednio wysokim poziomie wszystkich obiektów wymagało od firmy rozwinięcia samodzielnej działalności gospodarczej. Od 1990 roku OSiR pełni także rolę administratora miejskich targowisk. Szczegółowe informacje o możliwości współpracy gospodarczej z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji można uzyskać codziennie w siedzibie firmy.
 
w Gorzowie Wlkp.
ul. Słowiańska 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 7287 610

e-mail: sekretariat@osir.gorzow.pl

 
STATUT OŚRODKA
 

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY