GIEŁDA SAMOCHODOWO - TOWAROWA

 
W dniu 24 maja zostaje wznowiona sprzedaż na terenie Giełdy Samochodowo-Towarowej przy ul. Złotego Smoka/Szczecińskiej w Gorzowie Wielkopolskim.  
   
Do odwołania obowiązywać będzie reżim sanitarny polegający mi.n. na:  
- konieczności dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z wyznaczonego terenu Giełdy  
- na 1 stoisko handlowe przypadać może maksymalnie 3 kupujących  
- handel może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez organizatora - handel poza wskazanymi miejscami zagrożony będzie mandatem lub grzywną,  
- teren Giełdy będzie ogrodzony, wejście i wyjście odbywać się będzie tylko w wyznaczonych miejscach.  
- w mocy pozostają obostrzenia znane mi.n. ze sklepów, takie jak konieczność zachowania odległości pomiędzy ludźmi oraz konieczność zasłaniania ust oraz nosa.”  
 

 

 


 
"UCHWAŁA NR XXXV/424/2016  
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.  
z dnia 29 listopada 2016 r.  
w sprawie opłaty targowej"
 
 Komunikaty
Ogłoszenie
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że od dnia 15.03.2020 r. odwołuje handel na Giełdzie Samochodowo-Towarowej przy ul. Szczecińskiej z powodu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem.

Czwartek 12-03-2020 - Informatyk - Krzysztof Goral  

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE STAWEK OPŁAT GIEŁDOWYCH
 
ZARZĄDZENIE NR 43/D/2019  
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.12.2019 r.  
   
w sprawie stawek opłat giełdowych  
   
Na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz art. 11 ustawy  
z dnia 26.02.1982r. o cenach – jednolity tekst DZ.U Nr 8 poz. 52 z ustawy z 1987 r. z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:  
   
§1  
Dzienne stawki opłat giełdowych przy ul. Złotego Smoka i  ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.:  
   
1. za zajęcie miejsca do handl... |WIĘCEJ>>

Wtorek 17-12-2019 - MARHEWA  

REGULAMIN GIEŁDY
 
R E G U L A M I N  
GIEŁDY SAMOCHODOWO – TOWAROWEJ PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ W GORZOWIE WLKP.  
   
§ 1  
   
Giełda samochodowo – towarowa przy ul. Szczecińskiej czynna jest w każdą niedzielę z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz Wszystkich Świętych, w godzinach od 7°° do 15°°.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Administratorem giełdy samochodowo – towarowej zwanej dalej „giełdą”... |WIĘCEJ>>

Czwartek 01-01-2009 - MARHEWA