<< Wróć

Wyniki naboru - Główny Ksiegowy

 

Ogłoszenie wyników  
naboru do pracy na stanowisko  
Głównego Księgowego  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.  
   
   
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 1260), Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego została wybrana Kamila Seweryńska zam. w Gorzowie Wlkp.  
   
Oceniając kwalifikacje kandydatów, komisja kierowała się doświadczeniem zawodowym oraz wynikami rozmowy kwalifikacyjnej, które miały na celu ocenę:  
– predyspozycji kandydatów gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,  
– posiadanej wiedzy na temat stanowiska, które kandydat miałby objąć w wyniku zatrudnienia,  
– zakresu wiedzy fachowej związanej ze stanowiskiem  
– celów zawodowe kandydata.  
   
W ocenie komisji rekrutacyjnej, kandydatka posiada predyspozycje do pracy na stanowisku objętym konkursem. Wykazała się znajomością wymagań związanych z pracą na ww. stanowisku. Posiada wykształcenie wyższe i niezbędne kwalifikacje.  
   
Dyrektor  
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.  
Włodzimierz Rój  
   
Gorzów Wlkp. dnia 18 czerwca 2019r.  
   
 

 
Wtorek 18-06-2019 - MARHEWA
 
<< Wróć