<< Wróć

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
 
Przystań Sportów Wodnych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w  Gorzowie Wlkp. (66-400), przy ul. Słowiańskiej 10, NIP 599-000-34-24, adres e-mail: sekretariat@osir.gorzow.pl, tel. 957287610  
2) Kontakt z przedstawicielem administratora danych osobowych oraz Inspektorem Ochrony Danych to adres e-mail: kadry@osir.gorzow.pl, tel. 957287612.  
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:  
- art.6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania usługi,  
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  
5) informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –nie dotyczy.  
Nadto informujemy, że :  
1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czasookresu przez jaki należy przechowywać dokumenty  
2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  
4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi  
5) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).  
   
 
 
Poniedziałek 01-01-2018 - MARHEWA
 
<< Wróć