<< Wróć

REGULAMIN II Biegu TROPEM DZIKA
 
 
REGULAMIN  
,,II BIEG TROPEM DZIKA”  
30.04.2017r.
 
   
1. CEL ZAWODÓW  
* popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej już od najmłodszych lat ,  
* popularyzacja biegów rekreacyjnych oraz przełajowych,  
* zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia,  
* promocja miasta Gorzów Wlkp. oraz walorów przyrodniczych gorzowskiej zieleni,  
* rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. lubuskim.  
   
2. ORGANIZATOR i  KONTAKT  
- Miasto Gorzów Wlkp.- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.  
- Dzikie Dziki Gorzów Wlkp. kontakt :  
Marcin Wróblewski tel. 603 657 239  
Marcin Palczarski tel. 510 346 739  
   
3. TERMIN I MIEJSCE  
Zawody odbędą się 30 kwietnia 2017 r. w miejscowości Gorzów Wlkp.  
START oraz META: Park Słowiański okolice przejścia nadziemnego i parku linowego  
   
4. TRASA.  
Bieg Tropem Dzika  
- Teren dawnego poligonu w Gorzowie Wlkp. oraz Parku Słowiańskiego.  
- Dystans 8-10 km + min. 40 przeszkód.  
- W Biegu pomiar czasu będzie przeprowadzony ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ CHIPÓW.  
!!! Prosimy o zwrot chipów na MECIE! W przeciwnym wypadku grozi dyskwalifikacja !!!  
   
Bieg Tropem Małego Dzika  
- Teren dawnego poligonu w Gorzowie Wlkp. oraz Parku Słowiańskiego.  
- Dystans 600 metrów + 15 przeszkód  
   
5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  
Bieg Tropem Dzika
 
BIURO BIEGU i wydawanie pakietów:  
28.04.2017r. (piątek) czynne 15:00 – 19:00  
29.04.2017r. (sobota) czynne 11:00 – 19:00  
30.04.2017r. (niedziela) czynne 8:00 – 10:00  
Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 – Dział Imprez I piętro.  
START BIEGU:  
11.00 - start I fali ,,Biegu Tropem Dzika”  
11.15 - start II fali "Biegu Tropem Dzika"  
11.30 - start III fali " Biegu Tropem Dzika"  
- itd. w zależności od liczby uczestników  
UWAGA !!  
Organizator zastrzega sobie prawo do ustawienia składu dwóch pierwszych fal tj. 70 osób, na podstawie nadesłanych wyników, zapisy do pozostałych fal w dniach i godzinach funkcjonowania Biura Biegu;  
   
Dla uczestników, którzy chcą startować w pierwszych 2 falach:  
- pod adres mailowy osir@osir.gorzow.pl należy wysłać link z wynikiem lub zdjęcie SMS-a z biegu przeszkodowego o dystansie 5/10 km najpóźniej do 23.04.2017r.  
   
Bieg Tropem Małego Dzika  
10.00 - 11.00 zapisy dzieci do biegu  
11.30 start pierwszej grupy dzieci  
   
6. UCZESTNICTWO  
Bieg Tropem Dzika
 
W biegu mogą wziąć udział osoby, które:  
- do dnia 30.04.2017r. ukończyły 16 rok życia,  
- podpiszą oświadczenie o zdolności do startu oraz startu na własną odpowiedzialność;  
- dokonają elektronicznego zgłoszenia, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.sport-time.com.pl i dokonają opłaty startowej przelewem na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji  
BANK MILLENNIUM S.A.  
72 1160 2202 0000 0000 6064 5460
 
   
najpóźniej do 25.04.2017r.  
   
LIMIT WYNOSI 500 UCZESTNIKÓW◊  
   
W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit 500 uczestników, istnieje możliwość zgłoszenia się w Biurze Biegu w dniach i godzinach jego funkcjonowania.  
   
Bieg Tropem Małego Dzika  
W biegu mogą wziąć udział dzieci, które:  
- rodzic lub opiekun przyprowadzi i zapisze na bieg w dniu imprezy w godz. 10.00-11.00;  
- rodzic lub opiekun musi podpisać oświadczenie, że zezwala na udział dziecka w biegu oraz bierze za nie odpowiedzialność;  
- w biegu dziecięcym nie ma przymusu opłaty startowej, lecz mile widziane kilka złotych w puszce, z której wszystkie środki przekazane zostaną na cel charytatywny.  
   
7. KATEGORIE  
Bieg Tropem Dzika
 
- OPEN K/M - miejsca 1 - 3  
   
- Kategorie wiekowe  
K/M – 16 (16 – 29 lat)  
K/M – 30 (30 – 39 lat)  
K/M – 40 (40 +)  
   
- Klasyfikacja drużynowa - minimum 5 osób, zgłoszenia drużyn dokonuje kapitan w Biurze Biegu, podając imiona i nazwiska zawodników wchodzących w skład drużyny. Do klasyfikacji brane będzie pod uwagę 5 najlepszych czasów uzyskanych przez członków drużyny  
   
Bieg Tropem Małego Dzika  
Dziewczynki / Chłopcy - miejsca 1-3  
OPEN 3-6 lat  
OPEN 7-10 lat

 
8. NAGRODY  
- Gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zawodników  
- Zwycięzcy biegów OPEN oraz poszczególnych kategorii zostaną dodatkowo nagrodzeni.  
- Wiele upominków do rozlosowania wśród wszystkich uczestników biegu.  
   
9. OPŁATY  
Bieg Tropem Dzika
 
Startowe - 100 zł.  
   
Bieg Tropem Małego Dzika  
Nieodpłatnie.  
   
10. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW  
- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów;  
   
- Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną;  
   
- Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność;  
   
- Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 
 

 
Czwartek 02-02-2017 - MARHEWA
 
<< Wróć