<< Wróć

Propozycje Zawodów Towarzyskich i Regionalnych
 
 
23 kwiecień 2017  
   
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim  
Miejsce: Stadion Żużlowy im. Edwarda Jancarza, ul. Kwiatowa 55, Gorzów Wlkp.  
Podłoże: trawiaste  
   
Termin zgłoszeń: Ostateczny termin zgłoszeń: do 19.04.2017 r. (środa) do godziny 14:.00, na zgłoszeniu prosimy dokładnie wypisać konkursy, w których zawodnik będzie startował. Zgłoszenia do konkursów należy dokonywać na adres: OSiR ul. Słowiańska 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel. (95)7287 610 e-mail: osir@osir.gorzow.pl  
   
Program zawodów:  
Odprawa techniczna niedzielę godzina 10.00  
Początek konkursów w niedzielę godzina 11.00  
Konkurs nr 1 L - art. 238.2.1 – zwykły konkurs towarzyski  
Konkurs nr 2 L - art. 238.2.1 – zwykły – konkurs regionalny  
Konkurs nr 3 P - art.274.5.2 dwufazowy - konkurs regionalny  
Konkurs nr 4 N - art.238.2.3 zwykły z rozgrywką konkurs regionalny  
Mistrzostwa Gorzowa Wlkp.  
Konkurs nr 5 LL -Dodatek S 1 z trafieniem w normę czasu–konkurs towarzyski  
Konkurs nr 6 Mini LL - . art. 238.1.1 – dokładności konkurs towarzyski  
   
Obsada sędziowska:  
1. Piotr Helon – Sędzia Główny zawodów.  
2. Waldemar Pakulski – Sędzia WZJ  
3. Monika Kochanowska- sędzia  
4. Łukasz Ossowski – sędzia  
Biuro zawodów – Agnieszka Żurawczyk, Daniel Zieliński  
Gospodarz Toru: Marek Modelewski  
Lekarz weterynarii: Krzysztof Tymszan  
   
Nagrody:  
Konkursy towarzyskie - flo do 5 miejsca w każdym konkursie, puchary do 3 miejsca, nagrody rzeczowe.  
Konkursy regionalne – flo do 5 miejsca w każdym konkursie, puchary do 3 miejsca, nagrody rzeczowe, konkurs P i N nagrody finansowe według poniższej tabeli:

 
 
   
   
******************************************************************
 
   
Sprawy organizacyjne:  
a). dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ  
b). podczas zawodów obowiązuje kodeks postępowania z koniem  
c). konie obowiązuje świadectwo lekarza weterynarii  
d). opłata startowa: konkurs nr 5 i 6 – 25 zł od startu, konkursy 1,2,3,4 – 30 zł od startu  
e) Organizator nie odpowiada za wypadki, kontuzje i inne zdarzenia losowe, mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu;  
f) Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 100 zł  
g) organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.  
   
******************************************************************
 
   
KODEKS POSTĘPOWANIA  
1. we wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy  
2. dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych  
3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom  
4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.  
5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.  
6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.  
7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca  
8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.  
9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.  
10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.  
Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.  
   
 
 
Poniedziałek 03-04-2017 - MARHEWA
 
<< Wróć