<< Wróć

Propozycje Zawodów Regionalnych
 
 
PROPOZYCJE  
ZAWODÓW REGIONALNYCH  
IX Otwarte Mistrzostwa Gorzowa Wlkp. w skokach przez przeszkody  
o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  
26 sierpnia 2018  
   
Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim  
Miejsce: Błonia nad Wartą przy ul. Fabrycznej w Gorzowie Wlkp.,  
Podłoże: trawiaste  
   
Termin zgłoszeń:  
Ostateczny termin zgłoszeń: do 20.08.2018 r. (poniedziałek) do godziny 15:00,  
na zgłoszeniu prosimy dokładnie wypisać konkursy, w których zawodnik będzie startował.  
   
Zgłoszenia do konkursów należy dokonywać na adres:  
OSiR ul. Słowiańska 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel. 957 287 610  
e-mail: osir@osir.gorzow.pl lub sekretariat@osir.gorzow.pl  
   
Program zawodów:  
Odprawa techniczna niedzielę godzina 10.00  
Początek konkursów w niedzielę godzina 11.00  
Konkurs nr 1 L - art. 238.2.1 - zwykły - konkurs regionalny  
Konkurs nr 2 P - art. 274.5.2 – dwufazowy - konkurs regionalny  
   
Obsada sędziowska:  
1. Piotr Helon – Sędzia Główny zawodów.  
2. Waldemar Pakulski – Sędzia WZJ  
3. Monika Kochanowska- sędzia  
4. Łukasz Ossowski – sędzia  
   
Biuro zawodów – Agnieszka Żurawczyk,  
Gospodarz Toru: Marek Modelewski  
Lekarz weterynarii: Krzysztof Tymszan  
   
Nagrody:  
Konkurs regionalny L – flo do 5 miejsca w konkursie, puchary do 3 miejsca, nagrody rzeczowe; konkurs regionalny P - nagrody finansowe według poniższej tabeli:  
   
I 300,00 zł  
II 250,00 zł  
III 150,00 zł  
IV 100,00 zł  
V 50,00 zł  
PULA 850,00 zł  
   
Sprawy organizacyjne:  
a) dokumentacja zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ  
b) podczas zawodów obowiązuje kodeks postępowania z koniem  
c) konie obowiązuje świadectwo lekarza weterynarii  
d) opłata startowa: konkurs nr 5 i 6 – 25 zł od startu, konkursy 1,2,3,4 – 30 zł od startu  
e) Organizator nie odpowiada za wypadki, kontuzje i inne zdarzenia losowe, mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu;  
f) Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 100 zł  
g) organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.  
   
KODEKS POSTĘPOWANIA  
- we wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy  
- dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych  
- Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom  
- Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.  
- Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni.  
- Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.  
- Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.  
- W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca  
- Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.  
- Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.  
- Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.  
- Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.  
   
 
 
Wtorek 10-04-2018 - MARHEWA
 
<< Wróć