<< Wróć

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE STAWEK OPŁAT GIEŁDOWYCH

 
 
ZARZĄDZENIE NR 43/D/2019  
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.12.2019 r.  
   
w sprawie stawek opłat giełdowych  
   
Na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz art. 11 ustawy  
z dnia 26.02.1982r. o cenach – jednolity tekst DZ.U Nr 8 poz. 52 z ustawy z 1987 r. z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:  
   
§1  
Dzienne stawki opłat giełdowych przy ul. Złotego Smoka i  ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.:  
   
1. za zajęcie miejsca do handlu do 2 m² powierzchni 11,00 zł  
2. za zajęcie miejsca do handlu do 4 m² powierzchni 20,00 zł  
3. za zajęcie miejsca do handlu pow. 4 m² powierzchni 30,00 zł  
4. sprzedaż z punktu gastronomicznego 38,00 zł  
5. stanowisko do reklamy do 4 m² powierzchni 15,00 zł  
6. sprzedaż obnośna 12,00 zł  
7. sprzedaż samochodu osobowego i samochodu do 2 ton ładowności 23,00 zł  
8. sprzedaż samochodu pow. 2 ton ładowności i innego pojazdu 30,00 zł  
9. za inne usługi cena negocjowana z kontrahentem  
10. za miejsce postoju na parkingu dla samochodów 2,00 zł  
11. za korzystanie z toalety 1,50 zł  
   
§2  
   
Opłata giełdowa miesięczna (miejsce abonamentowe) przy ul. Złotego Smoka

w Gorzowie Wlkp.:  
1. na placu do handlu 100,00 zł  
2. w punktach stałych (straganach ) 105,00 zł  
   
§3  
   
Stawki za ogłoszenia giełdowe przez radiowęzeł:  
1. Ogłoszenie zwykłe do 15 słów, 3 czytania 15,00 zł  
2. Ogłoszenia reklamowe do 30 słów, 1 czytanie 10,00 zł  
3. Odtwarzanie reklamy gotowej krótkiej do 15 słów ,

4 razy (900,1000,1100,1200) 65,00 zł /miesięcznie  
4. Odtwarzanie reklamy gotowej dłuższej do 50 słów ,  
4 razy (900,1000,1100,1200) 95,00 zł/ miesięcznie  
   
§4  
   
Traci moc zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 30.12.2010 r. i 7/D/2011 z dnia 15.03.2011 r.  
   
§5  
   
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.  
 

 
Wtorek 17-12-2019 - MARHEWA
 
<< Wróć