<< Wróć

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE STAWEK OPŁAT GIEŁDOWYCH

 
 
ZARZĄDZENIE NR 30/2010  
   
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.12.2010 r.  
   
w sprawie stawek opłat giełdowych  
Na podstawie § 4 pkt 1 Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz art. 11 ustawy z dnia 26.02.1982r. o cenach – jednolity tekst DZ.U Nr 8 poz. 52 ustawy z 1987 r. z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:  
   
§1  
   
Dzienne stawki opłat giełdowych przy ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. obowiązujące w 2010r.:

1.za zajęcie miejsca do handlu do 2 m² powierzchni 11,00 zł

2.za zajęcie miejsca do handlu do 4 m² powierzchni 20,00 zł

3.za zajęcie miejsca do handlu pow. 4 m² powierzchni 30,00 zł

4.sprzedaż z punktu gastronomicznego 38,00 zł

5.stanowisko do reklamy do 4 m² powierzchni 15,00 zł

6.stanowisko do sprzedaży zwierząt domowych 9,00 zł

7.sprzedaż obnośna 12,00 zł

8.sprzedaż motocykla 9,00 zł

9.sprzedaż samochodu osobowego i samochodu do 2 ton ładowności 23,00 zł  
10. sprzedaż samochodu pow. 2 ton ładowności i innego pojazdu 30,00 zł  
11. za zajęcie miejsca na inne usługi pow. 20 m² powierzchni 40,00 zł  
12. za zajęcie miejsca na inne usługi pow. 40 m² powierzchni 60,00 zł  
13. za inne usługi cena negocjowana z kontrahentem  
14. za miejsce postoju na parkingu dla samochodów 2,00 zł  
   
§2  
   
Opłata giełdowa miesięczna (miejsce abonamentowe) przy ul. Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp. obowiązująca w 2011r.:  
1. na placu utwardzonym (betonie) 95,00 zł  
2. na placu nieutwardzonym (gruncie) 75,00 zł  
3. w punktach stałych – straganach 105,00 zł  
 

 
Środa 24-08-2011 - MARHEWA
 
<< Wróć