<< Wróć

REGULAMIN GALPS W SEZONIE 2016/2017
 
 

 
1.Organizatorem Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 10.  
   
2.Mecze odbywają się w ZSO Nr 2 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. wg ustalonego terminarza, od 25.10.2016r. we wtorki i czwartki.  
   
3.Organizacja, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów gry oraz postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje w gestii Organizatora. Regulamin rozgrywek zatwierdza Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. po pisemnym zaakceptowaniu ich przez kapitanów drużyn. Organizator zastrzega, że po zaakceptowaniu regulaminu nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.  
   
4.Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi: 1200,00 zł. Termin płatności upływa w dniu 31.12.2016r. Szkoły średnie zwolnione są z opłat za uczestnictwo w lidze. Szkoły wyższe obowiązuje zwolnienie w wysokości 50% wpisowego.  
   
5.Rozgrywki prowadzone są w oparciu o nowe Przepisy Gry w Piłkę Siatkową PZPS do trzech wygranych setów z jedną zmianą przepisu:  
a) dopuszcza się dokończenie meczu w składzie 5-osobowym w razie kontuzji zawodnika;  
b) na wniosek kapitana dopuszcza sie przesunięcie rozpoczęcia meczu o 15 minut w celu skompletowania składu. Po danym czasie drużyna, która nie skompletowała składu przegrywa mecz walkowerem.  
   
6.Kierownik (kapitan) drużyny zobowiązany jest dostarczyć przed trzecim meczem listę zawodników. Zabrania się dopisywania w trakcie Ligi nowych zawodników. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. W przypadku niedostarczenia listy druzyna przegrywa mecz walkowerem.  
   
7. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy:  
a) skończyli 18 lat, bądź 14-latek, który posiada pisemne zezwolenie od rodziców na udział w turnieju;  
b) nie są zrzeszeni – zakończyli czynną karierę w czerwcu 2016;  
c) grają w III lidze - maksymalnie 3 zawodników jednocześnie na boisku  
   
8.Zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może już grać w innym zespole. Zawodnik może zagrać w play off jeśli brał udział w minimum 3 meczach w sezonie zasadniczym.  
   
9.Drużyna ma prawo zgłosić protest w czasie meczu, najpóźniej do czasu zakończenia meczu.  
   
10.Protest zgłoszony przed lub w trakcie meczu winien być wpisany przez sędziego do protokołu i podpisany przez składającego protest (kapitan, kierownik drużyny).  
   
11.Mecz można przekładać pod warunkiem powiadomienia kapitana drużyny przeciwnej i zgłoszenia do organizatora, najpóźniej na 2 dni przed meczem - dwa w rundzie zasadniczej oraz jeden w play off`ach.  
   
12.Mecz należy zweryfikować walkowerem jeżeli:  
a) drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy;  
b) drużyna, w której brał udział nieuprawniony zawodnik.  
   
13. Punktacja:  
mecz wygrany w stosunkach 3:0 i 3:1 - 3 pkt.;  
mecz wygrany w stosunku 3:2 - 2 pkt.;  
mecz przegrany w stosunku 2:3 - 1 pkt.;  
mecz przegrany w stosunkach 0:3 i 1:3 - 0 pkt.;  
walkower - -1 pkt.  
   
14. Po zakończeniu sezonu zasadniczego „każdy z każdym” rozegrane zostaną mecze play off:  
   
A: 1-8 (do dwóch wygranych meczów)  
B: 2-7 (do dwóch wygranych meczów)  
C: 3-6 (do dwóch wygranych meczów)  
D: 4-5 (do dwóch wygranych meczów)  
   
I: z.A - z.D (do dwóch wygranych meczów)  
II: z.B - z.C (do dwóch wygranych meczów)  
III: p.A - p.D (do dwóch wygranych meczów)  
IV: p.B - p.C (do dwóch wygranych meczów)  
   
mecz o VII-VIII m-ce (jeden mecz)  
mecz o V-VI m-ce (jeden mecz)  
mecz o III - IV m-ce (jeden mecz)  
mecz o I-II m-ce (jeden mecz)  
   
15. O kolejności miejsc decydować będzie:  
- po pierwsze - łączna ilość zdobytych punktów.  
- po drugie - stosunek setów wygranych do przegranych,  
- po trzecie - stosunek małych punktów obliczanych w meczach finałowych,  
- po czwarte - bezpośredni pojedynek.  
   
16. Organizator zabezpiecza uczestniczącym drużynom możliwość korzystania z szatni i sanitariatów podczas trwania zawodów.  
   
17. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie rozgrywek (drużyny  
zabezpieczają mienie we własnym zakresie).  
   
18. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo zawodników i zawodów.  
   
19. Kapitan zespołu przyjmując Regulamin Rozgrywek do wiadomości zobowiązuje się do jego przestrzegania i poinformowania pozostałych zawodników drużyny o warunkach uczestnictwa w Lidze. Dodatkowo zawodnicy przystępując do uczestnictwa w meczach oświadczają, iż ich stan zdrowia pozwala uczestniczyć w rozgrywkach Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.  
   
20. Sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Ligi rozstrzyga Organizator, którego decyzje są ostateczne i niepodważalne.  
   
21. Oryginał regulaminu wraz z podpisem Dyrektora dostępny jest do wglądu w siedzibie OSiR.  
   
Organizator  
Gorzów Wlkp. 10.10.2016  
 
 
Wtorek 11-10-2016 - MARHEWA
 
<< Wróć