<< Wróć

REGULAMIN GALPS W SEZONIE 2017/2018
 
 

 
Regulamin Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2017/2018

 
1.Organizatorem Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 10  
   
2.Mecze odbywają się w ZSO Nr 2 przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp. wg ustalonego terminarza, od 17.10.2016r. we wtorki. Mecze odbywają się również raz w miesiącu w niedzielę na Hali ALFA Ośrodka Sportu i Rekreacji o godzinie 10:00.  
   
3.Organizacja, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów gry oraz postanowień niniejszego Regulaminu pozostaje w gestii Organizatora. Regulamin rozgrywek zatwierdza Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. po pisemnym zaakceptowaniu ich przez kapitanów drużyn. Organizator zastrzega, że po zaakceptowaniu regulaminu nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.  
   
4.Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 800,00 zł. Termin płatności upływa w dniu 31.12.2017r.  
   
5.Rozgrywki prowadzone są w oparciu o nowe Przepisy Gry w Piłkę Siatkową PZPS do trzech wygranych setów z jedną zmianą przepisu:  
   
a) dopuszcza się rozpoczęcie meczu w składzie 5-osobowym w razie kontuzji zawodnika;  
b) na wniosek kapitana dopuszcza sie przesunięcie rozpoczęcia meczu o 15 minut w celu skompletowania składu. Po danym czasie drużyna, która nie skompletowała składu przegrywa mecz walkowerem.  
6.Kierownik (kapitan) drużyny zobowiązany jest dostarczyć przed trzecim meczem listę zawodników. Zabrania się dopisywania w trakcie Ligi nowych zawodników. Ostateczną listę zatwierdza Organizator. W przypadku niedostarczenia listy drużyna przegrywa mecz walkowerem.  
   
7. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy:  
a) skończyli 18 lat, bądź 14-latek, który posiada pisemne zezwolenie od rodziców na udział w turnieju;  
b) grają w II lidze - maksymalnie 2 zawodników jednocześnie na boisku  
   
8.Zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może już grać w innym zespole. Zawodnik może zagrać w play off jeśli brał udział w minimum 50% meczów w sezonie zasadniczym.  
   
9.Drużyna ma prawo zgłosić protest w czasie meczu, najpóźniej do czasu zakończenia meczu.  
10.Protest zgłoszony przed lub w trakcie meczu winien być wpisany przez sędziego do protokołu i podpisany przez składającego protest (kapitan, kierownik drużyny).  
   
11.Mecz można przekładać pod warunkiem powiadomienia kapitana drużyny przeciwnej i zgłoszenia do organizatora, najpóźniej na 2 dni przed meczem - dwa w rundzie zasadniczej oraz jeden w play off`ach.  
   
12.Mecz należy zweryfikować walkowerem jeżeli:  
a) drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy;  
b) drużyna, w której brał udział nieuprawniony zawodnik.  
   
13. Punktacja:  
mecz wygrany w stosunkach 3:0 i 3:1 - 3 pkt.;  
mecz wygrany w stosunku 3:2 - 2 pkt.;  
mecz przegrany w stosunku 2:3 - 1 pkt.;  
mecz przegrany w stosunkach 0:3 i 1:3 - 0 pkt.;  
walkower - -1 pkt.  
   
14. Po zakończeniu sezonu zasadniczego „każdy z każdym” rozegrane zostaną mecze play off:  
A: 1-4 (do dwóch wygranych meczów)  
B: 2-3 (do dwóch wygranych meczów)  
C: 5-8 (do dwóch wygranych meczów)  
D: 6-7 (do dwóch wygranych meczów)  
I: z.A - z.B (Mecz o pierwsze miejsce)  
II: P.A - P.B (Mecz o trzecie miejsce)  
III: z.C - z.D (Mecz o piąte miejsce)  
IV: p.c - p.D (Mecz o siódme miejsce)  
   
15. O kolejności miejsc decydować będzie:  
- po pierwsze - łączna ilość zdobytych punktów.  
- po drugie - stosunek setów wygranych do przegranych,  
- po trzecie - stosunek małych punktów obliczanych w meczach finałowych,  
- po czwarte - bezpośredni pojedynek.

 
16. Organizator zabezpiecza uczestniczącym drużynom możliwość korzystania z szatni i sanitariatów podczas trwania zawodów.  
   
17. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie rozgrywek (drużyny  
zabezpieczają mienie we własnym zakresie).  
   
18. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo zawodników i zawodów.  
   
19. Kapitan zespołu przyjmując Regulamin Rozgrywek do wiadomości zobowiązuje się do jego przestrzegania i poinformowania pozostałych zawodników drużyny o warunkach uczestnictwa w Lidze. Dodatkowo zawodnicy przystępując do uczestnictwa w meczach oświadczają, iż ich stan zdrowia pozwala uczestniczyć w rozgrywkach Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.  
   
20. Sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Ligi rozstrzyga Organizator, którego decyzje są ostateczne i niepodważalne.  
   
21. Oryginał regulaminu wraz z podpisem Dyrektora dostępny jest do wglądu w siedzibie OSiR.  
   
Organizator: 26.09.2017 r.  
 
   
 

 
Wtorek 26-09-2017 - MARHEWA
 
<< Wróć