<< Wróć

REGULAMIN GRAND PRIX LATA 2019

 
 
   
REGULAMIN GRAND PRIX LATA 2019  
   
1. Organizatorem Grand Prix Lata w siatkówce plażowej jest Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 10.  
   
2. Celem organizowania Grand Prix Lata jest popularyzowanie siatkówki plażowej wśród mieszkańców Naszego Miasta i okolic.  
   
3. Mecze odbywają się w Ośrodku Przywodnym Nierzym – Turnieje Eliminacyjne  
GP w niedzielę od godz. 10:00 (wg terminarza), Turnieje Rodzinne i Mikstów  
w soboty od godz. 11:00 (wg terminarza).  
   
4. Terminarz turniejów w sezonie 2018: 7 Turniejów Eliminacyjnych plus Finał,  
5 Turniejów Rodzinnych i Mikstów.  
Turnieje Eliminacyjne GP – 30 czerwca, 7, 14, 21, 28 lipca, 4, 11, sierpnia,  
Finał 24 sierpnia;  
Turnieje Rodzinne i Mikstów – 08 czerwca, 06, 20 lipca, 10 sierpnia;  
   
5. Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 20,00 zł. od drużyny.  
   
6. Mecze prowadzone są w oparciu o przepisy Gry w Piłkę Siatkową Plażową PZPS.  
   
7. Rozgrywki Grand Prix Lata odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych: - grupa młodsza do 80 lat (suma wieku pary zawodników); - grupa starsza powyżej 80 lat (suma wieku pary zawodników, z tym, że młodszy zawodnik musi mieć ukończone 35 lat).  
   
8. W turniejach Rodzinnych w drużynie musi uczestniczyć rodzic i dziecko, drużyny mogą być dwu lub trzyosobowe, w Mikstach to kobieta i mężczyzna.  
   
9. Podczas Turniejów Eliminacyjnych GP i Turniejów Rodzinnych i Mikstów mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” lub systemem „brazylijskim” w zależności od ilości drużyn uczestniczących w danym Turnieju.  
   
10. Punktacja:  
Zawodnicy uczestniczący w Turniejach Grand Prix zdobywają punkty indywidualnie wg punktacji (połowa punktów zdobytych przez drużynę);  
I miejsce 12 pkt.,  
II miejsce 10 pkt.,  
III miejsce 8 pkt.,  
IV miejsce 6 pkt.,  
V miejsce 4 pkt.,  
VI miejsce 2 pkt. Suma punktów ustali kolejność ustawienia drużyn w Finale Grand Prix.  
   
11. Nagrody: W Turniejach GP – nagrody finansowe -  
I m. 110 zł.,  
II m. 80 zł.,  
III m. 60 zł.  
dla pary. W Turniejach Rodzinnych i Mikstów nagrody rzeczowe dla czterech pierwszych drużyn.  
   
12. Oświadczenie zawodników (dotyczy RODO):  
Oświadczam, że zostałem poinformowany iż:  
- Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10;  
- kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. możliwy jest pod numerem Tel. 95 728 76 10 lub adresem email sekretariat@osir.gorzow.pl;  
- dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy uczestników Grand Prix Lata 2018 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B – ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;  
- istnieje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody;  
- istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  
Podanie danych osobowych jest warunkiem odebrania udziału w Grand Prix Lata

i odbioru nagrody finansowej.  
   
13. Zawodnicy płacąc wpisowe na Turnieju oświadczają, że akceptują Regulamin  
w pełni.  
   
14. Sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Grand Prix Lata rozstrzyga Organizator, którego decyzje są ostateczne i niepodważalne.  
   
15. Oryginał Regulaminu wraz z podpisem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dostępny do wglądu w siedzibie OSiR.  
   
ORGANIZATOR 04.06.2019r.  
Opracował:  
Paweł Podkański  
 

 
   
   
   
 

 
Wtorek 04-06-2019 - MARHEWA
 
<< Wróć