<< Wróć

REGULAMIN GRAND PRIX LATA 2018

 
 
1. Organizatorem Gorzowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 10.  
   
2. Celem organizowania Grand Prix Lata jest popularyzowanie siatkówki plażowej wśród mieszkańców Naszego Miasta i okolic.  
   
3. Mecze odbywają się w Ośrodku Przywodnym Nierzym - Turnieje Eliminacyjne GP w niedzielę od godz. 10:00 (wg terminarza), Turnieje Rodzinne i Mikstów w soboty od godz. 11:00 (wg terminarza);  
   
4. Terminarz turniejów w sezonie 2018: 7 Turniejów Eliminacyjnych plus Finał, 5 Turniejów Rodzinnych i Mikstów;  
◊ Turnieje Eliminacyjne GP – 24 czerwca, 1, 8, 22, 29 lipca, 2, 12 sierpnia, Finał – 18 sierpnia;  
◊Turnieje Rodzinne i Mikstów – 30 czerwca, 22, 28 lipca, 4, 11 sierpnia;  
   
5. Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 20,00 zł. od drużyny.  
   
6. Mecze prowadzone są w oparciu o nowe Przepisy Gry w Piłkę Siatkową Plażową PZPS.  
   
7. Rozgrywki Grand Prix Lata odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych:  
- grupa młodsza do 80 lat (suma wieku pary zawodników);  
- grupa starsza powyżej 80 lat (suma wieku pary zawodników z tym, że młodszy zawodnik musi mieć ukończone 35 lat);  
   
8. W Turniejach Rodzinnych w drużynie musi uczestniczyć rodzic i dziecko, drużyny mogą być dwuosobowe i trzyosobowe, w Mikstach to kobieta i mężczyzna;  
   
9. Podczas Turniejów Eliminacyjnych GP i Turniejów Rodzinnych i Mikstów mecze będą rozgrywane systemem "każdy z każdym" lub systemem "brazylijskim" w zależności od ilości drużyn uczestniczących w danym turnieju.  
   
10. Punktacja:  
Zawodnicy uczestniczący w Turniejach Grand Prix zdobywają punkty indywidualnie wg punktacji: (połowa punktów zdobytych przez drużynę);  
I miejsce 12 pkt.,  
II miejsce 10 pkt.,  
III miejsce 8 pkt.,  
IV miejsce 6 pkt.,  
V miejsce 4 pkt.,  
VI miejsce 2 pkt.;  
Suma punktów ustali kolejność ustawienia drużyn w Finale Grand Prix Lata.  
   
11. Nagrody:  
W Turniejach Grand Prix Lata – nagrody finansowe – I m. 110 zł, II m. 80 zł, III m. 60 zł dla Pary;  
W Turniejach Rodzinnych i Mikstów nagrody rzeczowe dla czterech pierwszych drużyn;  
   
12. Oświadczenie zawodników: (dotyczy RODO)  
Oświadczam, że, zostałem poinformowany iż:  
- administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10  
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. możliwy jest pod numerem tel. nr. 95 7287610 lub adresem email sekretariat@osir.gorzow.pl  
- dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy uczestników Grand Prix Lata 2018 na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
- dane osobowe przechowywane będą przez okres przez 5 lat.  
- istnieje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  
- istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
- podanie danych osobowych jest warunkiem odebrania udziału w Grand Prix i odbioru nagrody finansowej.  
   
13. Zawodnicy płacąc wpisowe na Turnieju oświadczają, że akceptują Regulamin w pełni.  
   
14. Sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Ligi rozstrzyga Organizator, którego decyzje są ostateczne i niepodważalne.  
   
15. Oryginał regulaminu wraz z podpisem Dyrektora dostępny jest do wglądu w siedzibie OSiR.

 
ORGANIZATOR 21.06.2018r.

 
Piątek 22-06-2018 - MARHEWA
 
<< Wróć