<< Wróć

REGULAMIN ZAWODÓW
 
 
"CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"  
SEZON 2016/2017  
   
1. Organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp., przy współpracy z Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.- Zakład LA.

 
   
2. Cykl zawodów lekkoatletycznych skierowany jest do uczniów klas IV- VI Szkół Podstawowych, znajdujących się na terenie Gorzowa Wlkp. oraz na terenie powiatu ziemskiego Gorzów Wlkp.

 
   
3. Miejsce rozgrywania zawodów- stadion LA w Gorzowie Wlkp przy ul. K. Wyszyńskiego

 
   
4. Terminy zawodów: (edycja wiosenna)  
- 27 kwietnia 2017r.  
- 04, 11, 18, 25 maja 2017r. Finał - 29.05.  
   
Godzina rozpoczęcia zawodów: 15:00 - szkoły podstawowe  
   
Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia imprez jesiennych, imprez wiosennych oraz finału miejskiego.  
Finał miejski należy przeprowadzić najpóźniej do 05 czerwca 2017r.  
   
Wszyscy organizatorzy mają obowiązek przekazać do Stowarzyszenia Sport Dzieci i Młodzieży informację o datach, miejscach i godzinach rozpoczęcia zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów powinny być zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.  
Ogólnopolski Finał odbędzie się w Łodzi w czerwcu 2017r.

 
   
5. Konkurencje  
Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:  
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m,  
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;  
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m,  
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

 
   
6. Uczestnicy  
Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.  
   
W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.  
   
Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:  
I grupa wiekowa rocznik 2004  
II grupa wiekowa rocznik 2005  
III grupa wiekowa rocznik 2006 i młodsi.

 
   
7. Zasady punktacji i kwalifikacji  
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.

 
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.  
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 
c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.

 
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.

 
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)  
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

 
   
8. Punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów  
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli, szkół i UKS-ów.  
Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim.  
Szkołom i UKS-om zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim.  
Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.  
Dla najlepszej szkoły przewidziany jest Puchar Dyrektora OSiR i nagrody rzeczowe.

 
   
9. Wymogi regulaminowe  
Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokółów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji Grand Prix.  
Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.  
   
Regulamin na stronie internetowej - www.osir.gorzow.pl  
Opiekunowie szkół biorących udział w zawodach biorą odpowiedzialność za zachowanie i dyscyplinę swojej młodzieży oraz za aktualne badania lekarskie (brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych).  
tel. Kontakt:  
Dział imprez 095/7287616,  
605730023,  
Sekretariat ,  
Fax 095/7287630  
e-mail osir@osir.gorzow.pl  
lub pawel@osir.gorzow.pl  
   
ORGANIZATOR OSiR  
 
 
Czwartek 01-09-2016 - MARHEWA
 
<< Wróć